Met mediation ga je je weer op de toekomst

Waarom Mediation

Waar een advocaat een standpunt verdedigt, kijkt een mediator vooral naar de gemeenschappelijke belangen. Dit zorgt ervoor dat de escalatie uit het conflict gaat.

 

De kernbegrippen van mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en onafhankelijkeheid.

 

De mediator kiest geen partij, maar blijft neutraal en begeleidt het proces. De vertrouwelijkheid zorgt ervoor dat er ruimte is om hardop te denken, met elkaar in discussie te gaan en te onderhandelen. De vrijwilligheid betekent dat alle partijen op elk gewenst moment kunnen stoppen met de mediation.

 

Vrijwilligheid is wel wat anders dan vrijblijvendheid: vanzelf gaat het ook bij mediation niet. Zonder inzet geen oplossing. Bij de aanvang van de mediation gaan partijen een inspanningsverplichting met elkaar aan.

 

De uiteindelijke oplossingen voor het conflict komen bij de partijen zelf vandaan.

 

Je kiest voor mediation als je niet langer energie wilt stoppen in negatieve gebeurtenissen uit het verleden, maar je juist wilt richten op een positieve toekomst!

Artikelen:

Verplichte vrijwillige mediation... huh?

Al enige tijd gaan er in Nederland geluiden op om (een vorm van) mediation verplicht te stellen. Het idee hierachter is dat zo veel moeite en kosten worden bespaard voor de rechterlijke macht, lees: de overheid, èn voor de burger zelf.

Lees verder »

Huwelijkse voorwaarden de standaard?

Het is een regelmatig terugkerende discussie: bij het aangaan van een huwelijk zou het opstellen van huwelijkse voorwaarden het uitgangspunt moeten zijn. Willen de aanstaande echtgenoten daarvan afwijken, dan moeten zij dit aangeven.

 

Lees verder »