Meer informatie nodig?

Links

 

Rijksoverheid, ontslag 

 

Raad voor Rechtsbijstand, mediation

 

UWV, ik word werkloos

 

Het Juridisch Loket

 

De Mediatorsfederatie Nederland  , MfN (voorheen genaamd NMI)

 

Beroepsvereniging de Nederlandse Mediatorsvereniging, NMv

 

 

Artikelen:

Verplichte vrijwillige mediation... huh?

Al enige tijd gaan er in Nederland geluiden op om (een vorm van) mediation verplicht te stellen. Het idee hierachter is dat zo veel moeite en kosten worden bespaard voor de rechterlijke macht, lees: de overheid, èn voor de burger zelf.

Lees verder »

Huwelijkse voorwaarden de standaard?

Het is een regelmatig terugkerende discussie: bij het aangaan van een huwelijk zou het opstellen van huwelijkse voorwaarden het uitgangspunt moeten zijn. Willen de aanstaande echtgenoten daarvan afwijken, dan moeten zij dit aangeven.

 

Lees verder »