Ziektewet / Re-integratie

Ziektewet / Re-integratie

Helaas komt het soms voor dat mensen niet goed functioneren, (onnodig) langdurig ziek zijn of regelmatig verzuimen en er geen verbetering lijkt te worden gemaakt. Soms heeft dat geen medische oorzaak, maar is er sprake van belemmeringen in de persoon en/of in de (werk)situatie. Bij dergelijke situaties kan ik u als onafhankelijke professional helpen.

 

Een begeleiding bij re-integratie valt of staat met vertrouwen en het wegnemen van belemmeringen. Dit kan van alles zijn, grote en kleine obstakels kunnen ter sprake komen. Daarbij kan ook worden gekeken naar oplossingen buiten de organisatie.

 

Waar nodig betrekken we andere betrokken partijen (zoals de arboarts / Arbodienst, leidinggevende, collega, partner) om te komen tot een goed afgestemd en efficiënt reïntegratietraject. Zie hiervoor ook arbeidsconflict.

 

Deze aanpak levert altijd een oplossing op voor de organisatie en zorgt er veelal voor dat de medewerker zijn vitaliteit en motivatie hervindt.