Ontslag

Soms is het moment daar om als werkgever en werknemer afscheid van elkaar te nemen.

 

Om voor alle betrokken partijen de schade te beperken kan het goed zijn om een onafhankelijke derde in te schakelen voor de begeleiding van dit proces.

 

Verschillende aspecten van ontslag zijn: vaststellingsovereenkomsten, loonvorderingen en procedures tot kennelijk onredelijk ontslag.

 

Daarbij komen onder andere onderwerpen zoals de beoordeling van het arbeidscontract, de opzegtermijn, een ontslagvergoeding of het ontslagrecht aan de orde. Indien over een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst nader moet worden onderhandeld, kan ik daar als onpartijdig expert in bemiddelen.

 

Tijdig advies inwinnen

Daar een ontslag dan wel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst veel aspecten met zich mee kan brengen, is het voor beide partijen raadzaam om zich vooraf te laten adviseren. Hierdoor kunnen onnodige procedures en kosten worden voorkomen.